LW 2200

LW 2200

je určen pro přepravu sudů přímo k technologickým linkám, kde je následně plný sud s obsahem přesunut přímo na definovanou pozici technologického pracoviště k dalšímu využití.

Výška válečkové dráhy vozíku je upravitelná tak, aby bylo možné jednoduše přesunout sud do přesné pozice na technologickém pracovišti.

WSSERVIS s.r.o. / Pávovská 3107/21, 586 01 Jihlava / +420 606 114 259 / info@wsservis.cz