OKR 300

OKR 300

Ochranný prvek OKR 3000 pro trubkové regálové systém slouží k ochranně spodních částí regálového systému před poškozením vlivem ukládání manipulačních vozíků do tělesa regálu. Současně tento ochranný prvek OKR 3000 slouží jako vymezovací a naváděcí systém pro zasouvání a vedení manipulačních vozíků v tělese regálu.
Jeho hlavními přednostmi oproti klasickým regálovým ochranám je jeho velmi vysoká odolnost při bodové zátěži – což významně zvyšuje bezpečnost zejména za situace, kdy dojde vlivem nevhodné manipulace k nárazu manipulačního vozíku do tělesa ochranného prvku, který tím zabrání nárazu a poškození nosných částí trubkového regálu.
Významným konstrukčním prvkem, který je součástí unikátního technického řešení, je schopnost ochranného prvku OKR 3000 se velikostí přizpůsobovat různým roztečím stojin sestaveného trubkového regálu.

WSSERVIS s.r.o. / Pávovská 3107/21, 586 01 Jihlava / +420 606 114 259 / info@wsservis.cz