WSR 700

WSR 700

Regálový bezpečnostní rošt je určen k bezpečnému výškovému uložení europalet ve standartních regálových systémech. Jeho hlavními přednostmi oproti klasickým regálovým roštům je jeho velmi vysoká nosnost a to jak plošná, tak zejména nosnost při bodové zátěži – což významně zvyšuje bezpečnost zejména za situace, kdy dojde vlivem nevhodné manipulace k sesunutí europalety s nákladem z lyžin manipulačního mechanismu.
Významným bezpečnostním konstrukčním prvkem, který je součástí unikátního technického řešení, je schopnost bezpečnostního roštu zachytit europaletu, která se sesmekla z lyžin manipulačního prostředku a to ještě dříve, než přesáhne druhý koncový nosník regálového systému. Součaně však nebrání lyžinám kluzně se pohybovat po bezpečnostním roštu.

WSSERVIS s.r.o. / Pávovská 3107/21, 586 01 Jihlava / +420 606 114 259 / info@wsservis.cz